Plain bamboo chopsticks (1 pair)

HK$30.00 Sale Save